Wpływ alkoholu na psychikę człowieka

W każdym umyśle istnieje część racjonalna, która utrzymuje ścisły kontakt z rzeczywistością i logiką oraz część irracjonalno-magiczna, która gubi...

Picie kontrolowane - czy to dla mnie?

Kontrolowane picie to alternatywna wobec całkowitej abstynencji forma terapii, w której celem jest nie tylko całkowite odzwyczajenie osoby uzależnionej od...